چای بااستاد

یکشنبه ۷ خرداد ۹۶

گفتگو با دکتر حسن بشیری

۱- لطفا مختصری از سوابق تحصیلی و خانوادگی و تحصیلات ما قبل دانشگاه خود ارائه فرمایید.   به نام خدا بنده حسن بشیری متولد سال ۱۳۵۷ […]
پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۶

گفتگو با مهندس محسن احمدوند

۱-لطفا خودتان را معرفی کنید و مختصری در مورد رزومه تحصیلی و کاری خود توضیح دهید. محسن احمدوند هستم، در روز ۱۶ آذر سال ۱۳۵۷ در […]