گالری مراسم استقبال از ورودی های ۹۵

 
Capture28

 
Capture39

 
photo_2017-07-23_23-44-56

 
photo_2017-07-23_23-44-49