گالری مراسم استقبال از ورودی های ۹۶

 
photo_2017-09-22_16-35-08

 
IMG_0245 lol

 
photo_2017-09-22_16-21-29

 
IMG_0239

 
استقبال1

 
IMG_0205

 
IMG_0210