مراسم استقبال از ورودی ها با حضور اعضای انجمن

در روز سه شنبه مورخ 1396/06/28 مراسم استقبال از ورودی ها با حضور گرم اعضای انجمن به همراه توزیع کارت و بروشور طراحی شده توسط همین اعضا برگزار شد.
همچنین توضیحاتی درمورد انجمن،فعالیت ها و اهداف بلندمدت آن داده شد.
از زحمات تیم استقبال انجمن به خاطر مدیریت و برنامه ریزی درست برای برگزاری هرچه بهتر مراسم و همچنین همکاری تمامی دوستان تشکر و قدردانی می کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.