ثبت نام دوره برنامه نویسی سی شارپ

ساعات برگزاری جلسات: یکشنبه ها ساعت 12:30 الی 14:00 | سه شنبه ها ساعت 12:30 الی 14:00

مدرس: محمد سعید عربیان