ثبت نام دوره ری اکت(از پایه تا پیشرفته)

ساعات برگزاری جلسات: شنبه ها ساعت 12:30 الی 14:00 | دوشنبه ها ساعت 12:30 الی 14:00

مدرس: علیرضا صادقی