ثبت نام بازدید علمی دیجیکالا و کارخانه نوآری آزادی

بازدید علمی یک روزه از بزرگترین استارتاپ های کشور که توسط انجمن علمی مهندسی کامپیوتر برای دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر تدارک دیده شده است.

تاریخ بازدید : پسران 13 آذر – دختران 20 آذر

ساعت حرکت از همدان : 5:00

ساعت بازگشت از تهران : 18:00

* فقط دانشجویان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی همدان مجاز به ثبت نام خواهند بود و ثبت نام دانشجویان بقیه رشته ها مجاز نمی باشد.

* ظرفیت ثبت نام هر گروه (پسران – دختران) محدود میباشد(32 نفر)، پس اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کرده اند.